¿Para qué bailo?

17.09.2020

Querida tUsted,

acabo de encontrar, právě jsem našla, un vídeo que me quita la respiración y me pone la piel de gallina, bere mi dech a způsobuje husí kůži. Aquí está, tady je:


Nemělo by smysl celé ho překládat, a tak jsem se rozhodla přepsat sem pár slov, která jsem zachytila.

Proč tedy tančím? Bailo

para dejar hablar mis músculos....nechat promluvit své svaly

para tocar los límites de lo aprendido.....dotknout se limitů naučeného

para experiencia de lo imposible.....abych zakusila to, co není možné

para mis alegrías, furias y tristezas.....pro mé radosti, zloby i smutky

lo que tiempo no alcanza.....to, kam čas nedosáhne

los despacios que no tienen forma.....prostory, které nemají tvar

para buscarme.....abych se našla

para detenerme, para no detenerme nunca....abych se zastavila, abych se nikdy nezastavila

para dejarme caer.....abych se nechala padnout

para encontrar la fuerza de lo incontrolable......abych nalezla sílu toho, co nemůžeme kontrolovat

entrar en un trans....abych vstoupila do transu

para salir de mí y volver de otra forma.....abych vyšla ze sebe a vrátila se jiná

para entrar en relación con lo infinito que me asusta.....abych si vytvořila vztah s nekonečnem, které mě děsí

con todos mis miedos y con los tuyos también......se všemi svými strachy a s těmi tvými taky

para transformarme.....abych se proměnila

mi niño.....své dítě

para volar, saltar, volar......abych letěla, skákala, letěla

la piel que grita porque podría cambiar el mundo......kůži, která křičí, protože by mohla změnit svět

para librar....abych osvobodila

para sanar.....abych léčila

para ser, compartir y no quedarme.....abych byla, sdílela a nezůstala

para estar.....abych byla

porque la belleza es infinita.....protože krása je nekonečná....

Pro mě je to především o svobodě....svobodě vyjádřit a plně  prožít své pocity v těle